Zie hieronder info over het goede doel van de maand december

 Opvanghuis voor vrouwen

Vrouwenopvanghuis
BLIJF-VAN-MIJN-LIJF
Een groot aantal vrouwen in Oekraïne heeft dagelijks te maken met mishandeling door hun man. Een onderwerp in de Oekraïense maatschappij waar niet over wordt gesproken. STICHTING OEKRAÏNE PROJECTEN heeft met behulp van veel giften in 2010 een pand kunnen opknappen waar een Blijf-van- mijn-lijfhuis in gevestigd kan worden. Dit is alleen mogelijk als de exploitatie van het pand voldoende zekerheid biedt. Daarvoor willen we graag een beroep doen op u.

BESCHERMING EN TERUGKEER IN DE MAATSCHAPPIJ

Het Blijf-van-mijn-lijfhuis is in Neder- land helaas al een bekend begrip.
In Oekraine kent men dit soort instel- lingen nog niet. In het huis is plek voor 10 vrouwen met hun eventuele kinderen. Het terrein wordt dag en nacht bewaakt en er is verpleging aanwezig. Het doel is bescherming van de vrouwen en hulp bij terugkeer in de maatschappij.

EEN HEEL EIND OP WEG
Er is voor een aantal jaren zekerheid aan inkomsten nodig om op een solide manier met het huis te starten. Gelukkig is in een aantal zaken al voorzien. We hoeven geen huur te betalen en de plaatselijke overheid draagt bij in verplegend personeel. De vrouwen kunnen werken in een groentetuin, kas, naaiatelier en in het nabijgelegen dorp, waardoor in een deel van het onderhoud wordt voorzien.